Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  V Karolíně máme zastupitelstvem Města Rájec - Jestřebí zřízen osadní výbor. Je to poradní orgán zastupitelstva a městské rady. V současné době je ve výboru 5 členů, všechny členy osadního výboru volí přímo zastupitelstvo Města Rájce - Jestřebí.  

Osadní výbor se skládá z předsedy a členů.

Členové osadního výboru jsou:

             Miroslav Hrbek - předseda

             Miloslava Kejíková

             Karel Švéda

             Jitka Hebelková

             Radka Prímová

.......................................................................................................................................................................

Události v Karolíně

březen 2017:

zveme všechny příznivce Karolína na masopustní průvod, který se koná 11. března.

.............................................................................................................................

duben 2015:

Zveme všechny občany v sobotu 25. dubna na žehnání nově zrekonstruované kapličky v Karolíně. Začátek akce je ve 13:00 hodin, poté bude následovat 3. měření karolínského modřínu. V obecním domě bude zpřístupněna výstava fotografií Karolína a okolí.

............................................................................................................................

březen 2015:

příprava na Karolínský modřín a požehnání nově opravené kapličce

...........................................................................................................................

únor 2015:

- masopustní průvod se bude konat v sobotu 21. února 2015

.......................................................................................................................................................................

leden 2015:

- příparava masopustu, příprava slavnosti měření Karolínského modřínu po 5 letech a slavnostního vysvěcení Karolínské kaple.

.......................................................................................................................................................................

prosinec 2014:

- předání opravené Karolínské kapličky

...................................................................................................................................................................

Listopad 2014:

- rozsvěcení vánočního stromu u obchodu

......................................................................................................................................................................

říjen 2014:

- pokácení dvou stromů (ořechy) u kapličky - naproti přes cestu

- změna provozovatele místního obchodu

.........................................................................................................................

září 2014:

- oprava fasády  na kapličce

- prořezání starých stromů okolo kapličky

......................................................................................................................

V měsíci říjnu 2012 se chystá oprava povrchu střechy na přístřešku u hasičky.

..........................................................................................................

V září 2012 byl opraven vchod do skladu našeho obecního obchodu a prostory obchodu vymalovány.

.........................................................................................................

V říjnu 2011 byla při opravě a ukončení dešťové kanalizace upravena plocha před dětským táborem směrem až k hrázy rybníka a zbudování vyústění dešťové kanalizace pod hráz  do potůčku vytékajícího z našeho rybníka.

.............................................................................................................................

V průběhu rekonstrukce NN v Karolíně budou vyměněna světla veřejného osvětlení které pro naši obec byla zakoupena Městským úřadem.

...............................................................................................................................

Během měsíce října 2011 bude zprovozněna hlavní větev dešťové kanalizace v Karolíně, která tímto bude připravena ke kolaudaci a bude moci být používána ke svému účelu.

................................................................................................................................

V měsíci srpnu a září se vyklízí budova bývalé Karolínské hospody přímo původním majitelem, tak aby byla již plně k dispozici pro další záměry nového majitele - Města Rájec - Jestřebí.

..............................................................................................................................

V současné době (léto 2011) také probíhá kontrola starého odpadního potrubí a zvažuje se jeho rekolaudace na splaškovou kanalizaci, toto je stále v jednání s k tomu příslušnými správními orgány.

.............................................................................................................................

Ve dnech 17.8.2011 do 30.9.2011 bude v Karolíně probíhat komletní rekonstrukce sítě NN a veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu bude docházet k odsávce el. proudu v některých dnech. Tyto budou zveřejněny v sekci Aktuality.

.............................................................................................................................

Od měsíce srpna 2011 funguje v Rájci - Jestřebí Městská policie, strážník Městské policie bude konat pochůzky ve všech částech města, tedy v Rájci, Jestřebí, Holešíně i u nás v Karolíně.

..............................................................................................................................

Od měsíce června 2011 je v naší obci zprovozněno malé dětské hřiště pro naše Karolínské školou povinné děti a nejen pro místní. Je to i pěkné posezení pro jejich maminky, které se mají při hezkém počasí kde scházet i se svými dětmi.

...............................................................................................................................

V červnu 2011 byl znovu obnoven kanálek na dešťovou vodu přes náves, byl pomocí malého bagru vyčištěn a jsou do něho svedeny dešťové zarážky z cesty podél kapličky. Kanálek je zaústěn do sběrné šachty a voda svedena do bývalé požární nádrže.

...............................................................................................................................

Nový územní plán:

V návaznosti na změnu legislativy rozhodlo zastupitelstvo města nechat zpracovat nový Územní plán města Rájec-Jestřebí. Územní plán se týká široké veřejnosti, a proto se obracíme na Vás, na občany města, pokud máte nějaké návrhy, připomínky nebo otázky, sdělte nám je nejpozději do 25. května, aby mohly být případně do návrhu nového Územního plánu zapracovány.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

Jaro 2011 - jednáme se zástupci města o zakoupení hracích prvků pro děti v Karolíně, pro malé dětské hřiště na návsy.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ve středu 26.01.2011 zakoupilo Město Rájec - Jestřebí v dražbě zpět Karolínskou restauraci s kulturním sálem. Po dlouhých letech je tedy hospoda zase karolínských a to je dobře.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

V úterý 18.ledna 2011 byla opravena světla veřejného osvětlení a všechna již konečně svítí. Byl také odstrojen vánoční strom na náměstíčku u obchodu. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

V současné době se čeká na vyhlášení dotačního titulu na výstavbu kanalizací v malích obcích, vše je připraveno k podání žádosti Městem Rájec - Jestřebí, aby jsme po případném získání finančních prostředků mohli zahájit výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod v naší vesnici.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Osadní výbor ve spolupráci s architektem Klímou a Městem Rájec - Jestřebí pracuje na vytvoření vhodné studie na nástavbu  na našem obecním domě a obchodě, kde by jsme chtěli v budoucnu mít společenskou místnost s potřebným zázemím pro setkávání občanů naší vesnice.

Pro rok 2009 se podařilo zajistit financování projektové dokumentace, potřebná částka byla zařazena do plánů a investic města na příští rok. Vynasnažíme se aby během příštího roku byla dokumentace hotova, zajištěno územní řízení a vydáno stavební povolení s tím, že by jme chtěli stavbu samotnou zahájit v roce 2010.

Na tuto akci se zatím nepodařilo zajistit financování a tak byla Městským úřadem v Rájci - Jestřebí prozatím odsunuta na neurčito.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Rada  města  projednala Dotační  posouzení  č. P/2010/178  na  projekt  „Výstavba kanalizace a ČOV v městských částech Holešín a Karolín obce Rájec-Jestřebí“. Rada města rozhodla pokračovat v přípravě žádosti o dotaci a pověřila starostu přípravou smlouvy s firmou Allowance, s. r. o., Praha.

Zastupitelstvo schválilo na svém prosincovém zasedání uzavření smlouvy s firmou Allowance,s.r.o. týkající se kanalizace v Karolíně a v Holešíně.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

V současné době (listopad 2010) v Karolíně probíhá úprava a opravy místních komunikací a to na Faméliích a podél kapličky, dále požadujeme také vyspravení cesty ke hřištï a pod obchodem, snad budou tyto slíbené akce do konce roku hotovy.

Akce "oprava komunikací v Karolíně" se zdařila, počasí přálo a vše se podařilo dokončit podle plánu.

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Padesátiny

(Black Store, 21. 2. 2017 17:26)

Vážení osadníci, dovolujeme si Vám připomenout nadcházející čtvrteční PADESÁTINY paní Michaely Černé. Všichni blahopřejeme.